POSTURI la Serviciul de Ambulanţă Alba, primării şi alte instituţii publice din judeţ. Condiţii şi înscrieri

  0
  202

  În ultima lună din acest an se organizează concursuri pentru ocuparea mai multor posturi vacante, la instituţii publice din judeţul Alba. Candidaţii interesaţi de aceste locuri de muncă trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

  Posturi vacante şi condiţii de participare la concurs:

  Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba

  – şofer autosanitară I, Substaţia Sebeş

  Condiţii: diplomă de bacalaureat; permis de conducere pentru şofer profesionist, cat. B şi C; diplomă de absolvire a cursului de ambulanţier, 6 ani vechime ca şofer profesionist.

  Termenul limită de depunere a dosarelor: 13 decembrie 2017, ora 15:00

  Concurs: 21 decembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă; 28 decembrie 2017, ora 10:00: proba practică; 29 decembrie 2017, ora 10.00: proba interviu.

  Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Alba din Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr. 83, Judeţul Alba, telefon: 0258/834.211.

  Unitatea Militară 02401 Alba Iulia

  – administrator financiar, gradul I.

  Condiţii: studii superioare de lungă durată; vechime în specialitatea studiilor de minimum 10 ani.

  Data limită pentru depunerea dosarelor: 12 decembrie 2017, ora 12.00

  Concurs: 21 decembrie 2017, ora 8.00: proba scrisă; 27 decembrie 2017, ora 9.00: proba interviu.

  Relații suplimentare se pot obține la sediul Unitatății Militare 02401, Alba Iulia din Ministerul Apărării Naţionale, Alba Iulia, Bd. Revoluţiei nr. 25, telefon 0258/834.010, interior 123.

  Grădiniţa cu Program Prelungit „Scufiţa Roşie” Alba Iulia

  – muncitor calificat – 0,5 post

  Condiţii: studii medii sau profesionale; minimum 10 ani până la împlinirea vârstei de pensionare; cunoştinţe şi abilităţi practice în domeniul tâmplărie, instalaţii termice, sanitare; abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare – seriozitate, responsabilitate, corectitudine.

  Data limită pentru depunerea dosarelor: 14 decembrie 2017, ora 14.00

  Concurs: 22 decembrie 2017, ora 09.00: proba scrisă; 22 decembrie 2017, ora 12.00: proba interviu.

  Relații suplimentare se obțin la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit „Scufiţa Roşie” din Alba Iulia, str. Călărași nr. 2, Județul Alba, telefon: 0258/811.820.

  Primăria Comunei Ciugud

  – inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment financiar-contabil (post pe perioadă determinată, temporar)

  Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe economice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 1 an.

  Data limită pentru depunerea dosarelor: 6 decembrie 2017, ora 16.00

  Concurs: 18 decembrie 2017, ora 11.00: proba scrisă; 20 decembrie 2017, ora 11.00: proba interviu.

  Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Ciugud, str. Principală, nr.141, judeţul Alba, telefon 0258/841.205.

  Primăria Comunei Şpring

  – consilier, clasa I, grad profesional , grad profesional asistent, în cadrul Biroului Buget-finanţe, Contabilitate, Dezvoltare, Registru Agricol.

  Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile fundamentale – ştiinţe economice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 1 an.

  Concurs: 29 decembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

  Relații suplimentare: Primăria Comunei Şpring, Str. Doştatului nr. 94, judeţul Alba, telefon 0258.765.019.

  Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga“ Ocna Mureş

  – îngrijitor – 0.25 normă – la Şcoala Primară Uioara de Sus (structură);

  îngrijitor – 0,25 normă – la Şcoala Primară Cisteiu de Mureş (structură).

  Data limită pentru depunerea dosarelor: 14 decembrie 2017, ora 12:00

  Concurs: 21 decembrie 2017, proba scrisă; 21 decembrie 2017, proba practică; 21 decembrie 2017, proba interviu.

  Relații suplimentare se obțin la Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga“, Ocna Mureş, cu sediul în Ocna Mureş, Str. Brazilor nr. 9, judeţul Alba, telefon 0258/871.141.

  ALTE POSTURI

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Alba

  medic primar specialitatea psihiatrie 1/2 post (0,5 normă)

  medic primar specialitatea psihiatrie 1/2 post (0,5 normă)

  – medic specialist specialitatea psihiatrie 2 posturi

  medic 5 posturi

  inspector de specialitate debutant

  infirmier debutant 5 posturi

  Condiţii pentru posturi:

  medic/ medic specialist/medic primar: studii superioare de specialitate, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul medical; adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional în specialitatea: medicină de familie, recuperare, psihiatrie, medicină intenta sau medicină generală; certificat de membru al Colegiului Medicilor din Romania vizat pe anul în curs.

  inspector de specialitate debutant: studii superioare absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul socio-uman, specializarea pedagogie socială, psihopedagogie specială sau pedagogie de recuperare.

  infirmier debutant: studii generale, absolvite cu diplomă; curs de calificare infirmier sau adeverinţă de înscriere la un astfel de curs, organizat de furnizori autorizaţi de formare profesionala acreditaţi care să fie în derulare şi să se desfăşoare în termen de maximum 12 luni de la data înscrierii la curs.

  Data limită pentru depunerea dosarelor: 4 decembrie 2017, ora 16.00

  Concurs: 12 decembrie 2017, ora 11.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

  Centrul de Plasament Blaj

  educator debutant

  Condiţii: studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor sociale sau umaniste; certificat de absolvire a programului de formare psihopedagogică; examen psihiatric.

  Centrul de Plasament de tip Familial Mănărade

  educator debutant

  Condiţii: studii medii, absolvite cu diplomă dc bacalaureat; curs de calificare sau adeverinţă de înscriere la cursul de calificare educator specializat organizat de furnizori autorizaţi de formare profesională acreditaţi; examen psihiatric.

  educator

  Condiţii: studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat; curs de calificare sau adeverinţă de înscriere la cursul de calificare educator specializat organizat de furnizori autorizaţi de formare profesională acreditaţi; vechime minimum 6 luni în profesia de educator; examen psihiatric.

  Casa de tip Familial nr. 4 Blaj

  educator debutant

  Condiţii: studii medii, absolvite cu diplomă dc bacalaureat; curs de calificare sau adeverinţă de înscriere la cursul de calificare educator specializat organizat de furnizori autorizaţi de formare profesională acreditaţi; examen psihiatric.

  Data limită pentru depunerea dosarelor: 11 decembrie 2017, ora 16.00

  Concurs: 19 decembrie 2017, ora 11.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

  Relaţii suplimentare la la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, din Alba Iulia, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 68, judeţul Alba, tel. 0258/818.266, interior 115 sau mobil 0755/069.660.

  Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia

  – maestru lumini (M) – treapta I;

  muncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole şi concerte (M) – treapta I.

  Condiţii: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime în muncă de minimum 10 ani; experienţa în activitatea specifică instituţiilor de spectacole şi concerte de minimum 6 luni.

  Termenul limită de depunere a dosarelor: 7 decembrie 2016, ora 15.00

  Concurs: 15 decembrie 2017, ora 10.00 – proba scrisă maestru lumini (M) – treapta I, din cadrul compartimentului Scenă; 15 decembrie 2017, ora 12.20 – proba scrisă muncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole şi concerte (M) – treapta I, din cadrul compartimentului Scenă; 20 decembrie 2017, ora 13:00: proba interviu la sala de şedinţe a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba situată în Alba lulia, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 68.

  Relaţii suplimentare se obţin la telefon 0749264939, sau la Biroul financiar contabilitate, resurse umane, juridic al Teatrului de Păpuşi „Prichindel“ Alba lulia din Strada Trandafirilor nr. 9.

  Primăria Municipiului Aiud

  – educator puericultor (M) din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială, Compartiment Creşă.

  Condiţii: studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat în domeniul pedagogic cu specializarea educator puericultor; studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat în domeniul pedagogic cu specializarea: educator, educator-învăţător, învăţător-educator şi cursuri de puericultură sau de educaţie timpurie efectuate pe parcursul studiilor; studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat şi specializare în ocupaţia de educator puericultor obţinută prin absolvirea unor cursuri autorizate; 6 luni vechime în specialitate.

  Data limita pentru depunerea dosarelor: 5 decembrie 2017, ora 16.00

  Concurs: 15 decembrie 2017, ora 10.00: proba scrisă; data și ora probei practice și a interviului vor fi comunicate ulterior.

  Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, str. Cuza Vodă nr. 1, camera 22, județul Alba, telefon 0258/861.310, interior 1013.

  Spitalul Municipal Aiud

  asistent medical – Registratura Ambulatoriu de Specialitate

  Condiţii: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997; certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. vizat 2017 şi adeverinţă pentru participare la concurs,conform H.G. nr. 35/2015; 6 luni vechime în activitate.

  Termen limită de depunere a dosarelor: 5 decembrie 2017, ora 15.00

  Concurs: 15 decembrie 2017, ora 09.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

  îngrijitor de curăţenie – Secţia Ortopedie Traumatologie

  îngrijitor de curăţenie – Ambulatoriul de specialitate

  Condiţii: şcoală generală; 6 luni vechime in activitate

  Data limită pentru depunerea dosarelor: 5 decembrie 2017, ora 15.00

  Concurs: 13 decembrie 2017, ora 09.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

  Relații suplimentare se obțin la Spitalul Municipal Aiud, din localitatea Aiud, Str. Spitalului nr. 2, Judeţul Alba, telefon: 0258/861.816, interior 192.

  Primăria Comunei Pianu

  consilier, clasa I, grad profesional principal – Biroul Economico-financiar

  Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 5 ani

  inspector, clasa I, grad profesional asistent – Biroul Economico-financiar

  Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: un an

  inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul Relaţii cu Publicul şi Achiziţii Publice.

  Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic, informatică, asistenţă socială sau sociologie; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu se cere.

  Concurs: 27 decembrie 2017, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului va fi comunicată ulterior.

  – inspector, clasa I, grad profesional debutant – Biroul Financiar Contabil.

  Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic.

  Concurs: 13 decembrie 2017, ora 9:30: proba scrisă; data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

  Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Pianu, Satul Pianu de Sus, str. Principală nr. 94, Județul Alba, telefon: 0258/761.111 sau 0258/761.112.

  Primăria Comunei Bistra

  – inspector, clasa I, gradul profesional asistent

  Condiţii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe economice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 1 an.

  Concurs: 28 decembrie 2017, ora 11.00 proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

  Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Bistra, Calea Turzii nr. 100, judeţul Alba, telefon 0258/773.105.

  Primăria orașului Cugir

  – polițist local, clasa III, grad profesional asistent – Compartimentul Ordine și Liniște Publică, Circulație pe Drumurile Publice, din cadrul Serviciului Poliție Locală.

  Condiţii: studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

  Termenul limită pentru depunere a dosarelor: 4 decembrie 2017

  Concurs: 13 decembrie 2017, ora 11:00: proba scrisă; 18 decembrie 2017: proba interviu.

  Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Cugir din Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115.

  Serviciul Public de Asistenţă Socială Sebeş

  consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Protecţia Vârstnicilor şi a Persoanelor cu Handicap

  Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor sociale sau ştiinţelor umaniste şi artă: specializarea: asistenţă socială; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

  Termen limită de depunere a dosarelor: 4 decembrie 2017, ora 16:30

  Concurs: 14 decembrie 2017, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

  Relații suplimentare se obțin la sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială situat în Sebeş, Aleea Lac nr. 12, judeţul Alba; telefon 0258/731.007.

  Primăria Comunei Meteş

  – consilier, grad profesional debutant – Compartiment Agricol

  Condiţii: studii universitare, absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată în profilul agricol, specializarea agricultură.

  Termen limită de depunere a dosarelor: 4 decembrie 2017, ora 15.00

  Concurs: 14 decembrie 2017, ora 10.00: proba scrisă; 19 decembrie 2017, ora 10.00: proba interviu.

  Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Comunei Meteş, cu sediul în comuna Meteş, Str. Principală nr. 43, judeţul Alba sau la telefon 0258/849.003.

  Şcoala Gimnazială Vadu Moţilor

  – administrator financiar (0,5 normă).

  Condiţii: studii superioare în domeniul economic, cu diplomă de licenţă;  vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul; cunoaşterea programelor specifice raportărilor contabile către Inspectoratul Şcolar Judeţean, Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

  Termenul limită de depunere a dosarelor: 7 decembrie 2017, ora 12.00

  Concurs: 13 decembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă; 14 decembrie 2017, ora 10:00: proba interviu.

  Relaţii suplimentare se pot obţine ta sediul Şcolii Gimnaziale Vadu Moţilor şi la telefon 0258785016/0740899279.

  Mai multe detalii despre posturile scoase la concurs le puteţi afla de la fiecare instituţie care organizează procedurile de angajare.

   

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here